Wyślij brief

Zamów indywidualną ofertę

Prosimy o więcej informacji co umożliwi nam poznać Twój biznes jak i założone cele

Można pominąć dowolne punkty ale aby nasza odpowiedź była dokładniejsza prosimy o szczegóły dot. tematów:

  • informacji o firmie (opis działalności, opis produktów, usługi)
  • konkurencji (kim ona jest)
  • dotychczasowe działania (to co zostało zrobione)
  • klienci (czyli grupa docelowa)
  • cele do osiągnięcia (marketingowe, wizerunkowe, sprzedażowe, itp.)
  • opis projektu (zakres prac, oczekiwania)
  • potrzebna funkcjonalność
  • harmonogram (istotne daty)

Im więcej z powyższych informacji otrzymamy – tym szczegółowiej jesteśmy w stanie określić ramy budżetowo-czasowe. Dziękujemy za poświęcony czas.

Mile widziane są również szkice, zarys strony przesłany w postaci załączników.

WYŚLIJ BRIEF